Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο www.o-purist.com (εφεξής “Ιστότοπος”) και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

Αυτή η ενημέρωση αφορά στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του www.o-purist.com που είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του τσίπουρο O/PURIST.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:
α) “Προσωπικά δεδομένα”: είναι οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, διεύθυνση κατοικίας και σε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής που χρησιμοποιεί για να “μπαίνει” στο διαδίκτυο (IP address), ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα κλπ. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται “υποκείμενο των δεδομένων”.
β) “Επεξεργασία” είναι κάθε πράξη που διενεργείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
γ) “Νομοθεσία”: Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).
δ) “Αρχεία Καταγραφής”: Ηλεκτρονικά αρχεία της κίνησης του Ιστοτόπου που καταγράφονται στον εξυπηρετητή μας (server).
ε) “Cookies”: μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου που εγκαθίστανται στη ηλεκτρονική συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, τάμπλετ) όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν (Δείτε αναλυτικά Ενημέρωση για τα cookies).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η Ποτοποιία Χ. Θωμόπουλος Α.Ε. (εφεξής “Εταιρεία”).

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@o-purist.com, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Email, Ημερομηνία, Αίτημα, Πηγή Προέλευσης), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο αλλά και τις διαδικασίες της Εταιρείας.

 

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιό σκοπό

Α) Στοιχεία που καταχωρίζονται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας

(1) Αρχεία καταγραφής (data logs)
Κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (data logs) που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησής σας και συγκεκριμένα:
– Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP- Address).
– Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.
– Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time – GMT).
– Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα).
– Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode).
– Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων.
– Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα.
– Φυλλομετρητής (browser).
– Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του.
– Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή.

(2) Cookies
Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.
Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα “session cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας, καθώς και το ‘’cookie is_adult’’, που αποκλείει την είσοδο σε ανήλικους, είναι πάντα ενεργοποιημένο και καταχωρίζεται από εσάς κατά την είσοδό σας, όλα τα υπόλοιπα cookies καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας και τα ενεργοποιήσετε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο.

Τα στοιχεία αυτά (data logs & cookies) χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:
α) Διευκόλυνση της εισόδου και περιήγησής σας στον Ιστότοπο
β) Διαχείριση, ανάλυση και αναβάθμιση του Ιστοτόπου μέσω του αποκλεισμού ανηλίκων καθώς και της εξαγωγής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον αριθμό των επισκεπτών μας, πόσες φορές μας επισκέπτεται ο καθένας, την γεωγραφική προέλευσή τους, την γλώσσα στην οποία προτιμούν να βλέπουν τον Ιστότοπο, ποιες σελίδες μας επισκέπτονται συχνότερα με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη ( πχ για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης μέσω τρίτων).
γ) Αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων και προστασία του Ιστοτόπου από ενδεχόμενη κακόβουλη ή παράνομη χρήση (π.χ. μέσω του αρχείου διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου).

Β) Στοιχεία που καταχωρίζετε εσείς – Πληροφορίες Χρήστη

(1) Ημερομηνία γέννησης
Η πρόσβαση ανηλίκων στον Ιστότοπο απαγορεύεται και για το λόγο αυτό, πριν την είσοδο σας ζητάμε να καταχωρίσετε με δική σας ευθύνη την ημερομηνία γέννησής σας, που είναι ανώνυμη και δεν συνδέεται με την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου του Υπολογιστή σας ούτε με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των Αρχείων Καταγραφής.

Η ημερομηνία γέννησης που θα δηλώσετε δεν αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή μας αλλά χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί αν είσαστε όντως ενήλικος για να σας επιτραπεί η είσοδος. Το cookie αυτό διαγράφεται κατά το κλείσιμο του φυλλομετρητή σας εκτός αν επιλέξετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία σας οπότε και αποθηκεύεται με το όνομα is_adult (χωρίς την ημερομηνία γέννησης που δηλώσατε) προκειμένου να μην αναγκαστείτε να το εισάγετε ξανά σε επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας.

(2) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για λήψη newsletter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων που διατηρούμε ενώ δεν συνδέεται με την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ούτε με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των Αρχείων Καταγραφής.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να διακόψουμε κάθε σχετική ενημέρωση, ασκώντας το “δικαίωμα εναντίωσης” που σας παρέχει η Νομοθεσία.

Ενημέρωση για τα cookies

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπός μας αναφέρονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και διακρίνονται καταρχήν σε:
α) “Session cookies”, που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί. Τα “session cookies” αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files), που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.
Μόνον ο Ιστότοπός μας μπορεί να διαβάσει τα “session cookies”. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.
Τα “session cookies” διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.
Ειδικότερα, τα session cookies περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Μοναδικό –τυχαίο- ID επισκέπτη του Ιστότοπου.

β) “Προαιρετικά Cookies” που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο εφόσον μας δώσετε την συγκατάθεσή σας, δηλαδή μόνο αν τα ενεργοποιήσετε μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που σας παρέχουμε κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τα “Προαιρετικά Cookies” με τον ίδιο τρόπο.
Περαιτέρω, τα “Προαιρετικά Cookies” μας διακρίνονται σε:
i. “Cookies Ανάλυσης” που μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις προτιμήσεις σας, να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από όλους τους επισκέπτες μας και έτσι να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στον Ιστότοπό μας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για σκοπούς προωθητικών ενεργειών, έρευνας αγοράς ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει.
ii. “Διαφημιστικά Cookies” που δίνουν πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρείας μας που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, ώστε οι διαφημίσεις μας να είναι στοχευμένες στις δικές σας προτιμήσεις.

Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του Ιστοτόπου στηρίζεται στις κατωτέρω νομικές βάσεις που προβλέπονται στη Νομοθεσία:
1. Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Ιστότοπου.
2. Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον Ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδεχομένως προβαίνουν σε άλλες επεξεργασίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους, έχουν cookies που δεν χρησιμοποιούμε εμείς κλπ.

Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την πιθανή επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες Ενημερώσεις/Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα όπως ορίζονται στη Νομοθεσία:
α) Να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστότοπου και με ποιο τρόπο (“δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης”),
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων σας, π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε email (“δικαίωμα διόρθωσης”),
γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν θεωρείτε ότι γίνεται με μη σύννομο τρόπο καθώς και στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).
δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο χρόνο εκκρεμεί το ανωτέρω αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας καθώς και στην περίπτωση που πρέπει μεν να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, αλλά εσείς θέλετε να τα διατηρήσουμε για να ασκήσετε κάποιο δικό σας δικαίωμα π.χ. για να προβάλλετε νομικές αξιώσεις ή να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας (“δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας”),
ε) Να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους που εσείς μας υποδεικνύετε (“δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων”),
στ) Να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας π.χ. όταν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να σας ενημερώνουμε για την εταιρεία μας (“δικαίωμα εναντίωσης”).

Όπως προαναφέραμε, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση των Προαιρετικών Cookies, απενεργοποιώντας αυτά που δεν επιθυμείτε.

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι μέσω του Ιστοτόπου θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr),.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τον Ιστότοπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Eταιρεία: Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κάτω Κηφισιά, info@o-purist.com, με θέμα «GDPR».

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου και/ή σε περίπτωση σχετικής αλλαγής της Νομοθεσίας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα και θα την αναρτήσουμε, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.