Οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους σας του δικτυακού τόπου που λειτουργεί από την εταιρεία «Ποτοποιία Χ. Θωμόπουλος Α.Ε. » και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες στη διεύθυνση www.o-purist.com (ο «Δικτυακός Τόπος») εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies (από κοινού, οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε περιοδικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε κατά διαστήματα την σελίδα αυτή για τυχόν ενημερώσεις, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας συνιστά αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε, τροποποιούμε, αναστέλλουμε ή διακόπτουμε οποιοδήποτε μέρος, χαρακτηριστικό ή περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε επίσης να θέτουμε όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή να περιορίζουμε την πρόσβασή σας στο Δικτυακό Τόπο εν όλω ή εν μέρει, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη εκ μέρους μας.

Ο Δικτυακός Τόπος προορίζεται για χρήση από εσάς, μόνο εφ’ όσον είστε σε νόμιμη ηλικία για την αγορά αλκοόλ στην χώρα κατοικίας σας και στην χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο. Εάν δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ενδεχομένως, να παραβιάζετε τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα κατοικίας ή πρόσβασής σας, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποχωρήσετε από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο άμεσα.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο με την χρήση λογισμικού φίλτρου ή μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας (π.χ. τον πλοηγό ή το λειτουργικό σύστημα) κατά περίπτωση.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

1. Δικαιώματα
Όλα τα δικαιώματα επί του υλικού και του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του κειμένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, του ήχου, του λογισμικού, του κώδικα της διασύνδεσης και της δομής του Δικτυακού Τόπου, καθώς και των βίντεο και, συγκεκριμένα, της εμφάνισης και αίσθησή τους, του σχεδιασμού και της μεταγλώττισής τους αποτελούν ιδιοκτησία μας ή χρησιμοποιούνται από εμάς βάσει αδείας. Συμφωνείται ότι η χρήση του υλικού ή/και περιεχομένου αυτού επιτρέπεται μόνο όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, είμαστε οι κύριοι ή/και εξουσιοδοτημένοι χρήστες όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, σημάτων σχεδίασης, πατεντών, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (από κοινού, η «Πνευματική Ιδιοκτησία») που εμφανίζονται ή περιέχονται στο Δικτυακό Τόπο. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεια χρήσης επί οποιουδήποτε αντικειμένου Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

3. Περιορισμοί Χρήσης
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπονται είτε εκ του νόμου είτε γραπτώς από εμάς ή τον αρμόδιο δικαιοπάροχο, δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, διαβιβάζετε, παρέχετε άδεια χρήσης, πωλείτε, λειτουργείτε δημοσίως, διανέμετε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, τροποποιείτε, ‘πακετάρετε’, συγχωνεύετε, μοιράζεστε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημιουργείτε παράγωγα έργα, εν όλω ή εν μέρει, του υλικού ή του περιεχομένου που υπάρχουν διαθέσιμα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή να τα χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.

4. Όροι Χρήσης και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης των Δημοσίων Φόρουμ (Public Forums)
Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και ομάδες συζήτησης, ομάδες ανταλλαγής ειδήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, αίθουσες συνομιλιών, δικτυακά ημερολόγια (blogs) και άλλα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως Συνδεδεμένο Περιεχόμενο από Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους (Interfacing Sites), όπου μπορεί να επιτρέπεται να δημοσιεύετε, διαβιβάζετε ή υποβάλλετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων (οι «Δημοσιεύσεις»).
Ενδέχεται να παρακολουθούμε ενεργά τις Δημοσιεύσεις στα Δημόσια Φόρουμ. Ομοίως, ενδέχεται να ασκούμε συντακτικό έλεγχο στις Δημοσιεύσεις των Δημοσίων Φόρουμ. Είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο των Δημοσίων Φόρουμ που είναι ανακριβές, απατηλό ή παραπλανητικό ή που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή αμφισβητήσιμο. Η εκ μέρους σας χρήση των Δημοσίων Φόρουμ γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούμεθα να παρακολουθούμε τα Δημόσια Φόρουμ, να αφαιρούμε ή να μετατρέπουμε οποιεσδήποτε Δημοσιεύσεις θεωρούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι συνιστούν κατάχρηση των παρόντων κανόνων. Μπορούμε να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αυτών ή του Δικτυακού Τόπου, σε περίπτωση που θεωρούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι συντρέχει τέτοιου είδους κακή χρήση ή κατάχρηση.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν συνιστούν κακή χρήση ή κατάχρηση του Δικτυακού Τόπου:

 • Χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε ανάρμοστο, παράνομο ή ανήθικο σκοπό,
 • πρόκληση οποιασδήποτε ενόχλησης από την εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού Τόπου ή διακινδύνευση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για την δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση (είτε μέσω Δημόσιου Φόρουμ είτε με άλλον τρόπο) τυχόν δυσφημιστικού, προσβλητικού ή άσεμνου υλικού ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προσβάλουν τρίτους σε σχέση με τη φυλή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ή το φύλο,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόκληση βλάβης ή απόπειρα πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο απειλεί ή ενθαρρύνει τη σωματική βλάβη ή την καταστροφή περιουσίας ή θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα ή επισύρει αστική ευθύνη,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού, που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ιδιωτικό απόρρητο, διαφήμιση ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση ανεπίκλητου διαφημιστικού υλικού σε άλλους χρήστες,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού, που παρενοχλεί τρίτους,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πραγματοποίηση ψευδών, παραπλανητικών, απατηλών ή δόλιων προσφορών για την πώληση ή την αγορά προϊόντων, πραγμάτων ή την αποστολή αλυσιδωτών επιστολών ή σχημάτων πυραμίδας και άλλα παρόμοια,
 • προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση αναγνωριστικών πληροφοριών κεφαλίδας δικτύου ή πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων συντακτών, ημερομηνιών δημοσίευσης ή επωνυμιών γραφείων εκκαθαρίσεων σε μια προσπάθεια εξαπάτησης ή παραπλάνησης,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε λογαριασμούς τρίτων ή για παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, του λογισμικού υπολογιστή, των συσκευών υλικού, των ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας ή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων δικών μας ή τρίτων,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών δεδομένων τρίτων χωρίς γνώση ή συγκατάθεσή τους, ή για λήψη δεδομένων από οθόνες ή βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό την λήψη καταλόγων χρηστών ή άλλων δεδομένων,
 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα άλλων ατόμων ή συστημάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή το Διαδίκτυο γενικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων flooding και των επιθέσεων χάκερ,
 • μεταπώληση ή αναδιανομή υλικού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παρέχεται από εμάς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας ή πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή χρήσης ψευδούς ονόματος που δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε,
 • ενθάρρυνση, ανοχή ή ωραιοποίηση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης ή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών,
 • γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών για τον εαυτό σας ή για τρίτους (π.χ. αριθμού τηλεφώνου, διεύθυνσης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας από όπου μπορεί να προκύψει η ταυτότητα ενός ατόμου ή τα στοιχεία επικοινωνίας του), και
 • παραβίαση των όρων χρήσης που σχετίζονται με Συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους.

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτική και επ’ ουδενί εξαντλητική απαρίθμηση των μη αποδεκτών χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή των Δημοσίων Φόρουμ που μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό, διακοπή ή τερματισμό της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των Δημόσιων Φόρουμ. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του διαδικτύου, οι χρήστες δια του παρόντος συμφωνούν ότι θα συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο. Οι χρήστες συμφωνούν επίσης ότι θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε χώρα.
Οι Δημοσιεύσεις στις οποίες θα προβείτε δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές ή απόρρητες. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνετε στις Δημοσιεύσεις προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή για οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι οποίες καθιστούν τη ταυτότητά σας προσδιορίσιμη. Διατηρούμε δε το δικαίωμα, χωρίς όμως να υποχρεούμεθα, να αφαιρέσουμε Δημοσιεύσεις, οι οποίες περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών ή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που δημοσιεύετε στα Δημόσια Φόρουμ.
Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι Δημοσιεύσεις που αναρτάτε είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δεν αποτελούν άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό, κακόβουλο, μεροληπτικό, δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό, ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών, καθώς και ότι μας χορηγείτε δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης, καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση των Δημοσιεύσεων αυτών (εν όλω ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς, προωθητικούς, εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Δεν φέρουμε ευθύνη για την διατήρηση των Δημοσιεύσεών σας και έχουμε το δικαίωμα να τις διαγράψουμε ή να τις καταστρέψουμε οποιαδήποτε στιγμή.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΟΥΜ.
Οι απόψεις που εκφράζονται στα Δημόσια Φόρουμ δεν είναι απαραίτητα δικές μας. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές και γνώμες διατυπώνονται από συμμετέχοντες εκφράζουν αποκλειστικά τους ίδιους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δηλώσεις, συμβουλές, γνώμες ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που δημοσιεύεται στα Δημόσια Φόρουμ. Μας απαλλάσσετε από απαιτήσεις και διεκδικήσεις οποιουδήποτε είδους, γνωστές ή άγνωστες, όπως και αν προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με διένεξη με άλλο χρήστη του Δικτυακού Τόπου.

5. Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο («Συνδεδεμένο Περιεχόμενο») τρίτων δικτυακών τόπων (οι «Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι») με τους οποίους εσείς ή εμείς συνδεόμαστε μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οι οποίοι εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο μέσω διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογής ή άλλης μεθόδου.
Δεν φιλοξενούμε ούτε αποθηκεύουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο. Η εμφάνιση Συνδεδεμένου Περιεχομένου ή η παράθεση συνδέσμων προς Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους δεν συνιστά έγκριση από εμάς ή συσχέτιση με εμάς του εν λόγω Συνδεδεμένου Περιεχομένου, των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή των προϊόντων, του διαφημιστικού ή άλλου υλικού που παρουσιάζεται σε αυτούς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή κόστος τα οποία προκύπτουν πραγματικά ή κατ’ ισχυρισμόν από την εκ μέρους σας χρήση του περιεχομένου ή των αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμα στους εν λόγω Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους.
Για να είστε σε θέση να κάνετε χρήση ορισμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό σε Συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους με όνομα χρήστη και κωδικό. Δεδομένου ότι πρόκειται για μη συνδεδεμένους, τρίτους σε εμάς δικτυακούς τόπους, δεν φέρουμε ευθύνη για το όνομα χρήστη, τον κωδικό ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουν αυτοί οι δικτυακοί τόποι. Επίσης, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας για τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους. Εάν δεν είστε σε θέση να δημιουργήσετε λογαριασμούς στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να μην μπορέσετε να κάνετε πλήρη χρήση των λειτουργικών στοιχείων του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
Επιπλέον των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, το Συνδεδεμένο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Δικτυακό Τόπο μας καθώς και τα δικά σας δικαιώματα υπόκεινται στους εφαρμοστέους όρους χρήσης που παρατίθενται στον Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο.

6. Υλικό που υποβάλλεται από εσάς
Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε από εσάς εμπιστευτικές, μυστικές ή απόρρητες πληροφορίες ή άλλο υλικό μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό υποβάλετε χωρίς να σας έχει ζητηθεί ρητά από εμάς, θεωρείται ως μη εμπιστευτικό. Συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό υποβάλετε στο Δικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για απόψεις, δημιουργικές ιδέες ή άλλου είδους υλικό υπό οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων), μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να γνωστοποιηθεί από εμάς χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό θεωρούμε κατάλληλο και χωρίς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφοράς του ονόματός σας ως πηγής προέλευσής τους. Επίσης, εγγυάστε ότι οι δημιουργοί του υλικού έχουν παραιτηθεί αμετάκλητα οποιωνδήποτε «ηθικών δικαιωμάτων» τους επί του δημοσιευμένου υλικού.
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ενδεχομένως έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρόμοιας νομοθεσίας προστασίας απορρήτου, στο βαθμό που δεν χωρεί παραίτηση ή εξαίρεση των δικαιωμάτων αυτών.

7. Λογαριασμοί και Ασφάλεια
Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου να μπορείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες περιοχές του Δικτυακού Τόπου, των Δημόσιων Φόρουμ και άλλες υπηρεσίες.
Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είστε σε νόμιμη ηλικία για την αγορά αλκοόλ στην χώρα κατοικίας σας και στην χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο. Οφείλετε να μας παράσχετε ακριβή στοιχεία λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε αυστηρώς εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας, και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται μέσω της χρήσης του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας.
Συμφωνείτε ότι:
7.1. θα μας ειδοποιείτε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του λογαριασμού σας, ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, και
7.2. θα αποσυνδέεστε οπωσδήποτε από τον λογαριασμό σας κατά το πέρας της χρήσης αυτού. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε την διάδοση και χρήση του κωδικού σας, να ελέγχετε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να μας ενημερώσετε όταν θελήσετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει από την μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα διάταξη.

8. Δεν Παρέχονται Εγγυήσεις
Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ. ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

9. Αγαθά και Υπηρεσίες Τρίτων
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

10. Η ευθύνη σας
Θα πρέπει να επαληθεύετε πάντα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές, προτού ενεργήσετε ή βασιστείτε σε αυτές. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε οποιοδήποτε υλικό καταφορτώνετε από το Δικτυακό Τόπο, και να διασφαλίζετε την συμβατότητα του λογισμικού αυτού με τον εξοπλισμό σας.
Σε περιπτώσεις που μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν τρίτους, εγγυάστε ότι έχετε εξασφαλίσει την συγκατάθεσή τους για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών και ότι οι εν λόγω τρίτοι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, καθώς και με τους τρόπους χρήσης των πληροφοριών αυτών εκ μέρους μας.

11. Αποποίηση Ευθύνης
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΜΑΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΒΛΑΒΗ (ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ) ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ.

12. Πληροφορίες Χρήστη
Στα πλαίσια της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού Τόπου, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες (οι οποίες θα καλούνται εφεξής «Πληροφορίες Χρήστη»), όπως η ημερομηνία γέννησής σας. Οι πολιτικές μας για την συλλογή και χρήση πληροφοριών που αφορούν στους Χρήστες παρατίθενται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη.

13. Αποζημίωση
Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε τόσο εμάς όσο και τα στελέχη, τους διευθυντές, προστηθέντες, υπαλλήλους και εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος υποστούμε ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών του και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, από την εκ μέρους σας υποβολή ή διαβίβαση πληροφοριών ή υλικού στον Δικτυακό Τόπο ή στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους ή μέσω αυτών ή από την από πλευράς σας παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, των όρων χρήσης των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων.
Επίσης, δια του παρόντος εξασφαλίζετε εμάς και τα στελέχη, τους διευθυντές, προστηθέντες, υπαλλήλους και εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί βάσει ισχυρισμού ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που έχετε υποβάλει ή πρόκειται να μας υποβάλετε παραβιάζει την νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αξιώσεων λόγω δυσφήμισης, παραβίασης απορρήτου, παραβίασης εμπιστευτικότητας, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίασης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε αποκλειστικά και να ελέγχουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύψουν από τα παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήματα αποζημίωσης και δια του παρόντος συμφωνείτε ότι θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας προς αυτή την κατεύθυνση.

14. Περιορισμός, Αναστολή και Διακοπή
Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο ή/και τη δυνατότητά σας να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών υπηρεσιών, εάν οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει το παρόν έγγραφο «Όρων και Προϋποθέσεων». Κάθε τέτοιος περιορισμός, αναστολή ή διακοπή θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας εναντίον σας σε σχέση με την παραβίαση του παρόντος εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων. Επίσης, έχουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να καταργήσουμε τον Δικτυακό Τόπο στο σύνολό του ή οποιεσδήποτε ενότητες ή χαρακτηριστικά αυτού.

15. Συνολική Συμφωνία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το θέμα που πραγματεύονται και υπερισχύει όλων των προγενέστερων υποσχέσεων, εγγυήσεων, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων μεταξύ μας. Στον βαθμό που διατίθεται λογισμικό μέσω του Δικτυακού Τόπου, το λογισμικό αυτό ενδεχομένως να υπόκειται σε σύμβαση άδειας χρήσης που διανέμεται ή περιλαμβάνεται με το λογισμικό, και συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε τέτοιας σύμβασης άδειας χρήσης.
Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επισπεύσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων & Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη από αρμόδιο δικαστήριο, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να ερμηνεύσει την βούληση των συμβαλλόμενων μερών όπως αντικατοπτρίζεται στην σχετική διάταξη, και ότι οι λοιπές διατάξεις των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Έχουμε δικαίωμα, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, να παραχωρήσουμε, εκχωρήσουμε ή άλλως μεταβιβάσουμε εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους ανά πάσα στιγμή.

16. Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, διέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οποιαδήποτε νομική διαδικασία η οποία προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σχετίζεται με εμάς ή με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποζημιώνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και εσείς συναινείτε ανέκκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.
Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.o-purist.com συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων.